Wat is een online groupware?

Een groupware is een software dat de samenwerking binnen strikt gedefinieerde werkgroepen toelaat (bv. de medewerkers van een bedrijf). ContactOffice kan zich als online groupware losmaken van deze verplichting en zo enerzijds toegang verlenen tot de gegevens vanaf eender welke computer, en anderzijds toelaten dat er werkgroepen gecreërd worden met klanten, leveranciers, permanente of tijdelijke partners enz.

ContactOffice omarmt de on-site situatie : een individu is lid van één of meerdere groepen (bedrijf, dienst, departement, project, enz.) en heeft als lid van een bepaalde groep toegang tot verschillende gegevens (documenten, contacten, enz.). Ieder lid van de groep gebruikt de interface in de taal van zijn keuze.

Sterke punten

 

News

Bekijken »